MENÜ

A méhész tavaszvárása.<BR>

Oldalszám:
2013.02.19.
A méhcsaládok a téli idõszakban fõleg az õsz folyamán begyûjtött és a méhész által pótlásként adott táplálékot fogyasztják. A méhész ilyenkor már nem tétlenkedik, készül a tavaszi munkákra. A jó indításhoz néhány jó tanács mindig kell, egymásnak a szerzett tapasztalatokat jó átadni. A téli-télvégi méhészoktatások, szakmai tanácsok segítenek ebben. Ajánlom ezeket a tanácsokat azzal a céllal, hogy a tavaszi munkák sikeresek legyenek.
1. 1. Február elején legkésõbb meg kell vásárolni a méhek részére a korai élelmet. Célszerû gyógyszeres cukorlepényt etetni, hiszen a téli idõszakban sok károsodás érheti a méheket. Készen lehet vásárolni Fumerra gyógyszeres cukorlepényt, a cukorlepény tartalmaz Noséma elleni és baktériumos fertõzések elleni antibiotikumokat. A cukorlepény Noséma-kór elleni (Fumagillin) hatóanyaga különösen jó hatású, ha õsszel már nem volt idõ a betegség elleni kezelésre. A Neo-Te-Sol pedig a korai hasmenést elõzi meg. Gyógyszeres cukorlepényt saját magunk is készíthetünk. A javasolt összeállítás 10 kg porcukorhoz szárazon keverünk 10-20 gramm Fumagillin-t és 10-15 gramm Neo-Te-Sol-t, ezt összegyúrjuk 3-3, 5 kg hõkezelt és kihûlt mézzel. 1 kg-os csomagokra lepréselve tároljuk az etetésig.
A Fumagillin és Neo-Te-Sol vényköteles gyógyszer, gyógyszertárban kapható állatorvosi rendelvényre. A kezelés idõtartamát a kezelési naplóba be kell jegyezni. A gyógyszeres cukorlepény élelmezésügyi várakozási ideje 40 nap. A 40 napos várakozási idõt a cukorlepény elfogyasztásától kell számítani, ezért korán célszerû elkezdeni a méhek etetését.

2. 2. Az állategészségügyi jogszabályok elõírják, hogy a méhész minden év február végéig köteles a helyileg illetékes jegyzõnél bejelenteni a méhészeti tevékenységét. A jegyzõ a bejelentés alapján a méhészeteket nyilvántartásba veszi, és értesíti a méhészt, ha méhekre veszélyes betegség jelentkezik, vagy a méhekre veszélyes növényvédelmi kezelésrõl kap értesítést.
A méhegészségügyi felelõs a nyilvántartás adatai alapján végzi el az õszi méhegészségügyi vizsgálatokat. A bejelentés elmulasztása miatt az állományt nem lehet megvizsgálni, egyes járványos betegségek elterjedhetnek. A méhész is károsulhat, mert állami támogatásban csak akkor részesülhet, ha június 1.- szeptember 30.-a között a kötelezõ méhegészségügyi vizsgálat megtörténik és az illetékes hatósági állatorvos, hitelesíti.

3. 3. Atkakór elleni védekezés.
Az õszi atka kór elleni kezelések kiegészítéseként a kora tavaszi kezelést, ha a hõmérséklet 15 Co fölé emelkedik célszerû elvégezni. A kezelés hatékonysága az alkalmazott atkaelleni szerektõl függ. A megfigyelések alapján egy bizonyos szer alkalmazása mellett egy másik szerrel történõ kezelés tökéletesebb hatást ad. Több tapasztalat mutatja, hogy egy hosszabb hatású szer mellett (pl. Varvacid lapka, Apilife-var) egy másik atkaellenes szer (pl. Antivar füstölõcsík) alkalmazása a jelenlegi fertõzöttség mellet elkerülhetetlen. Ugyanúgy a többi atkaölõ-szer (Apistan, Bayvarol, Perizin, Apitol, Apivar) alkalmazása esetén más kiegészítõ kezelést is kell végezni. Jó eredménnyel alkalmazható a tavaszi idõszakban a biológiai védekezés – herefiasításos lép kiépíttetése. A védekezés arra épül, hogy az áttelelt nõstény atkák a herefiasításokba petéznek, és ott élõsködnek. A herefiasításos lépek kifõzésével sok atka elpusztítható, de kiegészítõ kezelés szükséges.

4. 4. Most kell elkészíteni a tavaszi mûlépeket. Csak ismert és az állategészségügyi hatóság által engedélyezett mûlép-készítõ üzembõl szabad mûlépet vásárolni. Ellenõrizze a méhész, hogy a csomagon minden jellemzõ adatot feltüntettek-e?
A csomagra rá kell írni a mûlép-készítõ üzem nevét, címét, a mûködési engedély számát, a csomag súlyát. A hivatalosan engedélyezett üzemektõl vásároljanak, mert azokat az állategészségügyi hatóság folyamatosan ellenõrzi, különösen azt, hogy megfelelõ ideig és hõfokon kezelte-e a viaszt. A mûlép-készítõ üzem akkor kap engedélyt, ha az alapvetõ járványvédelmi és mûszaki feltételeknek megfelel: külön helyiség áll rendelkezésére a sonkoly és viasz fogadására, a viasz sterilizálására és mûlép készítésre valamint a kész mûlépek tárolására.

5. 5. A méhek egészségi állapotát befolyásoló, m
egelõzõ és gyógyító szerek alkalmazása.
A cukorlepénnyel történõ táplálék pótlás mellett egyéb készítmények is rendelkezésre állnak az állományok tavaszi kezeléséhez.

Védekezni kell a költésmeszesedés állományon belüli elterjedésére. E gombafertõzés következtébe kialakuló betegség kezelésére sok készítmény jelent meg, sokan használják-(csak említésképpen néhány ilyen készítmény: Kömelsz, Méhpatika stb.)
Az állomány jó egészségügyi állapota érdekében ki-ki maga döntsön használatáról.

6. 6. A téli idõszak alatt elkerülhetetlen néhány család, de elõfordulhat több család elnéptelenedése, elpusztulása. Az elsõ átvizsgálások után azonnal le kell zárni az ilyen kaptárokat. Az elhullás ill. elnéptelenedés okának kivizsgálása után dönteni kell, hogy mit tesz kaptárral és a lépekkel a méhész. Az állategészségügyi jogszabályok szerint kötelezõen „az üres méhlakást (kaptár, kas) úgy kell tárolni, hogy abba a méhek se a kijáró nyíláson, se az esetleges réseken ne jussanak be, a méhészkedésre alkalmatlan, üres méhlakásokat pedig semmisítsék meg.”
A lépeket az elhullás okának tisztázásáig zárt helyen kell tárolni. Amennyiben az elhullás nem fertõzõ betegség következtében történt a lépeket további felhasználás céljából ki lehet fõzni, a viaszt pedig sterilizálás után fel lehet használni.
A szomszédos méhészetek megóvása érdekében hívnám fel a figyelmet a fentiekre. Sok esetben fordult elõ, hogy elhagyott méhészetek kaptáraiban maradt lépeket kirabolták a szomszéd méhészetek méhei, és szétterjesztették a fertõzést.
Több ilyen fertõzött gócot sikerület az utóbbi években felszámolni a méhészek és méhegészségügyi felelõsök bejelentése alapján.
Megjelent a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 102/2001.(XII. 16.) FVM sz. rendelete a 2002. évi költségvetési támogatásáról. Tájékoztatva a méhészeket, hogy a rendelet alapján igényelhetõ a méhcsaládok támogatására 1500Ft/család, valamint méhanya vásárlása esetén 850 Ft/anya.
A méhállományok betegség megelõzéséhez (gyógyszerek vásárlásához) 500Ft családonként igényelhetõ. A gyógyszertámogatást nagyon kevesen vették igénybe az elmúlt évben, pedig a támogatás célja, hogy törzskönyvezett állatgyógyászati készítményt használjon mindenki. A hatékony kezelés érdekében vegyék igénybe a gyógyszertámogatást.


2002-01-21
Dr. Nemes Zoltán
állatorvos