MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Gépesítés CLAAS Case IH John Deere

Fokozatnélküli traktorhajtómûvek

Napjainkban, a traktorokban az egyszerû toló-fogaskerekes váltókon túl a bonyolultabb elektrohidraulikus vezérlésû, terhelés alatt kapcsolható hajtómûvek mellett megtalálhatók már a fokozatnélküli hajtómûvek is, amelyek alkalmazása a mezõgazdaság számára sok elõnyel járhat. A vezetési kényelem mellett, csak ezekkel a hajtómûvekkel lehet a motorfordulatszámot és a motorteljesítményt mindig optimálisan a haladási sebességhez igazítani. Megfordítva pedig, a legnagyobb haladási sebesség - még változó körülmények között is - mindig biztosítható, és ezzel növelhetõ a traktor kihasználtsága. Továbbá a motor mindig az optimális terhelési pontján üzemeltethetõ, és ez által csökken a hajtóanyag-fogyasztás és tervezhetõvé válik a károsanyag kibocsátás.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Gépesítés Traktor Gumiabroncsok nyomás

Széles gumiabroncsok alkalmazásának elõnyei traktorokon

Manapság az elõretekintõ gazdák, a kis- és nagyüzemek irányítói mindinkább a nagyobb teljesítményû, korszerû traktorokat vásárolják, amelyeket a szántóföldön és a közúton egyaránt hatékonyan akarnak kihasználni. Sokan azonban nem gondolnak még a körülményeknek legjobban megfelelõ gumiabroncsok kiválasztására, így a traktoraikat általában a gyári standard méretekkel rendelik. Az agronómiai követelmények és a szállítási igények változásával a traktorok megfelelõ abroncsozása azonban mindinkább középpontba kerül. Olyan gumiabroncsokra van szükség, amelyekkel a biztonságos, kényelmes közúti vontatás mellett a szántóföldön csökken a káros talajtömörödés, ugyanakkor nagy vonóerõ kifejtését teszik lehetõvé normál szliptartományban. Alapvetõen a belsõ levegõnyomást szántóföldön 1 bar alatt (0,7-0,8 bar) kell tartani, a közúti (szilárd burkolaton való) közlekedésnél azonban 1,6-1,8 bar a megfelelõ érték normál abroncsoknál.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Gépesítés Termény Technológia szárítógéppark

Szemesterményszárítási technológiák helyzete, fejlesztési lehetõségek

A szárítási technológiák helyzete A hazai mezõgazdasági üzemek meghatározó növénye a gabona. A különbözõ gabonafélék (búza, kukorica, árpa stb.) termesztése, illetve annak eredményessége mind a nagyüzemek, mind a középüzemek, illetve családi gazdaságok számára döntõ jelentõségû. A termesztés és betakarítás technológia viszonylag jól gépesített, ugyanakkor a betakarítás utáni feldolgozás-, szárítás- és tárolástechnológia területén jelentõs az elmaradás.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Gépesítés gépek talaj talajmûvelési

Talajmûvelési technológiák és gépek kötött talajra

A talajmûvelési technológiák, a különbözõ talajmûvelési eljárásokat és a talajmûvelésnél alkalmazható eszközöket foglalják rendszerbe. A talajmûvelési technológiákban alkalmazandó mûveleteket a különbözõ növények igénye alapján az egyes gazdaságok eltérõ természeti, gazdasági viszonyainak figyelembevételével kell kiválasztani. Különbözõ talajokon, eltérõ üzemi viszonyok mellett az egyes növények alá különbözõ módon kell és lehet végrehajtani a talajmûvelési munkákat.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Gépesítés Vetés vetőmag gépek

Vetés szemenkéntvetõ gépekkel

A vetés a szántóföldi növénytermesztés azon alapmûvelete, amely - bármely kultúrnövény esetében - a termés mennyiségét és minõségét alapjaiban határozza meg. Minden évben, tavasz elõtti idõszerûségénél fogva - a talajelõkészítés és a magágykészítés munkamûveletei mellett -, gépesítés vonatkozásában a vetõgépek, illetve a velük megvalósítható technikai lehetõségek kerülnek elõtérbe. A széles (24-76 cm) sortávolságú szántóföldi kultúrnövények (pl. cukorrépa, kukorica, napraforgó, stb.) magvainak vetésére kizárólag a szemenkéntvetõ gépek használhatók, amelyek munkaminõségi mutatói az agrotechnikai követelményeket - valamint a gyakorlati igényeket is - biztosítják. A szemenkéntvetõ gépek jellemzõ technikai-mûszaki meogldásai, fõbb szerkezeti elemei, alkalmazási területeik a következõkben kerülnek ismertetésre