MENÜ

Hasznos tanácsok, észrevételek kerítést telepítõk részére

Oldalszám: 68
2014.04.10.

A mezõ-, erdõ- és vadgazdálkodásban két fõ kerítéstípus terjedt el hazánkban, mechanikus és elektromos kerítésrendszereket használ a szakma.

A mechanikus kerítések lehetnek ponthegesztett táblás rendszerûek, ezek bárki számára egyszerûen telepíthetõek, de rugalmatlanságuk miatt a használati értékük alacsony. Huzalos kerítések telepíthetõsége ugyancsak egyszerû, aránylag nagy oszlopigénnyel bír, a függõleges kötõszálak hiánya azonban érezhetõ a használat során. A feszített drótfonatos mechanikus kerítések jelentik a megnyugtató megoldást, készülhetnek a hagyományos hurkolt kivitelben, vízszintes, két irányból érkezõ csavart függõleges kötõszál darabokkal. Kiemelkedõen jó minõséget viszont gyakorlati tapasztalatok alapján a rugalmas kerítésmezõt adó csúszásmentes csomózással készült drótfonat nyújt. A vízszintes huzalsorokat a függõleges kötõszál, amely csak a fej, illetve a lábdróton van hurkolva metszéspontjaiknál külön anyagú kötõszálakkal létrehozott biztonsági csomó rögzíti. Itt a technológia akár 8 méteres oszlop osztásközt említ, azonban az igazán hosszú távon biztonsággal üzemelõ kerítésrendszer 5–6 méterenként kerül oszlopozásra. A drótháló kedvezõ tulajdonságainak kihasználása miatt nagyon fontos a fonat feszítettségére hangsúlyt fordítani, ezt a sarok-,

törés- és végponti oszlopok szakszerû kiképzésével, megerõsítésével érhetjük el. Horganyzott keményfém U szegeket használjunk a oszlopra történõ rögzítésre, amelyek annyira legyenek a fába verve, hogy azokban a vízszintes sorok axiális irányban szabadon mozoghassanak. Ajánlott a telepítés során a réseléses technológia alkalmazása (elõfúrás nélkül hidraulikus oszlopverõgép üti a talajba szerelésre kész hegyezett, lehetõség szerint akácoszlopokat). A talajfúrás, -ásás ugyancsak lehet megoldás, de ezen technológiák alkalmazása nem azonos értékû végeredményt hoz. A fonatot lehet funkcióból adódó oldal felé talajra visszahajtani, beásni, illetve elektromos védõszál(ak) alkalmazásával kiegészíteni, villanypásztorról megtáplálva.

Az elektromos kerítésrendszerek, rendeltetésük szerint, két fõ csoportra oszthatóak: állandó, illetve portábilis rendszerek.

Állandó helyen felállított elektromos kerítések anyagaként általában a gondos gazda a legmagasabb minõséget és teherbírást tûrõ idõálló alkatrészeket választja. A fent említett oszlopveréses technológiával hozható létre a legjobb szerkezet, ez esetben az oszlop osztásköz 5–12 méter. Az oszlopokra szigetelõk kerülnek, csak UV stabil erõs polipropilén vagy poliamid szigetelõt alkalmazzunk, például kétszeges szegelhetõ, facsavaros körszigetelõt. Az elsõ hangsúlyos pontja a hatékony elektromos kerítésnek a szigetelés. Vezetõként a szigetelõkben alkalmazhatunk horganyzott huzalt, lehetõleg nagy szilárdságút (nem nyúlik, nem lazul vissza), a feszítettség itt is fontos. Csúcsminõségû villanypásztor zsinórok is megtalálhatóak már a piacon, melyek alaktartóak, ellenállnak a fotokémiai folyamatoknak és kedvezõ áramvezetési tulajdonságokkal bírnak, például:

ECO-6, Extrableu, Superbleu. Villanypásztorok alkalmazásakor figyelembe kell vennünk, hogy milyen állatfaj miatt készítjük, mert egyes fajok, például ló esetében szükséges, hogy a területének határaiként szolgáló kerítés számára látható legyen. Ezt az igényt villanypásztor optikai szalaggal tudjuk lefedni, amely az elektromosságot tõle elvárható módon vezeti. A rendszer második hangsúlyos pontja a földelés, inkább a lelke. A tápegység hatékonysága a földelés minõségétõl függ. Anyagát tekintve nem korrozív fémbõl, minimum 1 méter mélyen kerüljön a talajba, legkönnyebben beszerezhetõ a horganyzott vízvezetékcsõ. Helytelenül sokan alkalmaznak betonacélt, egyéb rozsdásodó fémeket földelõ szondaként, ezek esetében idõvel értékelhetetlenné válik a földelés, mert a korrózió izolációs palásként lepi be a szondát.

Portábilis elektromos kerítések fõként az idõszaki kultúrák bekerítésénél valamint a legelõterületeken történõ területváltás, illetve állandó kerítéseken belüli legelõadagolás, rekesztékelés jutnak szerephez. Gyorsan telepíthetõ leszúróheggyel, taposóval, anyagában szigetelt polipropilén vagy üvegszál erõsítésû mûanyag karókon telepíthetjük, vezetõként fémhuzal nem javasolt, fõként villanypásztor zsinór és optikai szalag alkalmazandó. Legkönnyebben visszacsévélhetõ a villanypásztor zsinór, nem törik benne a szál, nem csavarodik össze.

Az elektromos kerítést tápláló villanypásztor készülékek két fõ csoportra oszthatók hálózatról üzemeltethetõ, illetve akkumulátoros üzemû, napelemmel is kiegészíthetõ villanypásztorok.

A villanypásztor készülékek mûködési elve a következõ, kis áramerõsség mellett 40–50 impulzus/perc kibocsátott (max. 10 msec) idõintervallumban 2–10 000 V feszültséggel leadott energia. 2006 évben az EU új szabványt vezetett be a villanypásztorok elektromos kerítések létesítésére 3 év felkészülést hagyva az átállásra. A szabvány percenként a max. 60 impulzus mellett max. 6 Joule energiát leadó készüléket engedi forgalmazni, üzemeltetni.

Hálózatról mûködõ villanypásztorok legfontosabb elõnye a megbízható mûködés, aránylag kis fogyasztás mellett (1–15 W) magas teljesítés várható, jóval olcsóbb, állandó üzemre alkalmas. A BIpulstronic technológia (gyors lefutási ciklus, párhuzamos kisülés) tökéletesen veszélytelen az állat számára, a szabványnak megfelel, kiemelt õrzésbiztonságot nyújt. Másik fontos szempont a vagyonbiztonság. GSM alapú riasztórendszer csatlakoztatható a Secur Alt készülékekhez, amelyek riasztanak a rendszerfeszültség beállított kritikus érték alá esésekor.

Akkumulátoros villanypásztor készülékek, melyek napelemmel, áramfejlesztõ szélmotorral is kiegészíthetõek. Azokon a területeken ajánlott, ahol hálózati áramvétel nem megoldható. Elõnye a könnyû áttelepíthetõség, hátrányai a kiemelt ellenõrzési-gondozási igény, magasabb ár, viszonylag alacsonyabb teljesítmény.

A 2008 évben piacra került új Secur sorozat egy felhasználóbarát készülékcsaláddá tökéletesedett. A karbantartás során speciális mérõmûszert alkalmazzunk, ezzel nem csak a rendszer mérhetõ, hanem a földelés hatékonyságát is ellenõrizhetjük.Vargyas Csaba Attila 

Cont-Eco Kft.

9700 Szombathely, Szent Gellért u. 17.

Telefon: 94/325-672

E-mail: conteco@t-online.hu

www.cont-eco.hu