MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2010/02 > Szántóföld búza Vegyszer Kalászos

A kalászosokban egyszikû gyomnövényei elleni vegyszeres védekezés

A problémafelvetés oka: a kalászosokban elõforduló egyszikû gyomnövények jelentõsége megnõtt hazánkban. Magyarországon a rendszerváltást követõen a kárpótlással, privatizációval megtörtént a földterületek tulajdonviszonyi átrendezõdése. A nagyüzemi szántóföldi táblák felaprózódásával gyökeresen megváltozott a növénytermesztés és a növényvédelem struktúrája.

Szakfolyóirat > 2010/02 > Szántóföld Tápanyag Levéltrágya trágya

A levéltrágyázás szerepe a tápanyagellátásban

Termesztett növényeink megfelelõ tápanyagellátása a mezõgazdasági termelés eredményességének egyik meghatározó tényezõje. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy hosszú távon is fenntartható, hatékony gazdálkodást csak a növények igényeihez alkalmazkodó, okszerû tápanyag-utánpótlással folytathatunk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a növényfajnak, a fejlõdési fázisnak, valamint a termõhelyi és klimatikus adottságoknak megfelelõen pótoljuk a szükséges tápelemeket.  

Szakfolyóirat > 2010/02 > Szántóföld ültetvény fa energetikai

Energetikai ültetvények létesítésére alkalmas fafajok

A fás szárú energiaültetvények létesítésének alapvetõen két környezeti és gazdasági feltétele van. A környezeti kívánalom az, hogy a termõhely hosszútávon alkalmatlan (kevésbé alkalmas) legyen hagyományos növények gazdaságos termesztésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azokon a területeken, amelyeken a takarmány- vagy élelmiszer célú növénytermesztéshez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor megfelelnek valamely fás vagy lágy szárú energianövény termesztéséhez, az alternatív hasznosítás valamely módja is szóba jöhet. A gazdasági feltétel az, hogy a termesztés körzetében legyen olyan felhasználó (fûtõmû, erõmû), amely a megtermelt biomasszát hosszútávon és biztonsággal átveszi a termelõktõl.