MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2012/02 > Szántóföld búza káposztarepce kén

A kén szerepérõl a tápanyag-gazdálkodásban

Noha a kén élettani szerepe már viszonylag régóta, az 1940-es évek óta ismert, utánpótlásának gyakorlati kérdései csak az elmúlt bõ évtizedben kerültek elõtérbe, igazán alaposan pedig csak napjainkban jelent meg ez a kérdéskör a tápanyag-gazdálkodási technológiák alkalmazása, fejlesztése tekintetében.

Szakfolyóirat > 2012/02 > Szántóföld Kukorica vetőmag Fejlődés

A kukorica fejlõdési fázisai - környezeti, agrotechnikai igények, és a beavatkozások lehetõségei

„Mint ahogyan egy jó orvos, aki az emberi szervezet felépítésének és mûködésének alapos ismeretében tudja felismerni a normálistól eltérõ állapotokat, a betegségeket, ugyanúgy a termesztõ is csak akkor lehet eredményes a növény fejlõdésének „menedzselésében”, és akkor tudja a leghatékonyabb beavatkozásokat megtenni, ha ismeri az egészséges fejlõdési folyamatok jellemzõit, egymásutániságát, idõtartamát és az adott fázisra jellemzõ igényeket.”  

Szakfolyóirat > 2012/02 > Szántóföld Traktor Vetés talaj

A tavaszi idõszak talajmûvelési feladatai

A február megérkeztével egyre izgatottabbak, talán türelmetlenebbek is vagyunk mi, földmûvelõk. Szeretnénk már a mindent jelentõ földön tevékenykedni… Hosszú volt a tél, de nem telt tétlenül. Gondolataink egyre inkább az õszi vetések állapotán és a „megpihent” szántásokon járnak. Sok feladat vár ránk!  

Szakfolyóirat > 2012/02 > Szántóföld repce Árpa vetőmag

A vetõmag-elõállítás világpiaci helyzete

Hazánk jelentõs vetõmag-elõállító ország, a világ és Európa vetõmagtermelésében és -kereskedelmében betöltött szerepét többek között kedvezõ termõhelyi és klimatikus adottságainak, földrajzi elhelyezkedésének és infrastruktúrájának, jól képzett szakembereinek köszönheti.