MENÜ

ERÕGÉPEK TÉLI KARBANTARTÁSA

Oldalszám: 59
2014.01.21.

A téli idõszakra nem csak az embereknek kell felkészülniük, hanem a mezõgazdasági erõgépeket is fel kell készíteni. Az erõgépek téli karbantartásakor olyan elõre megtervezett mûveleteket kell elvégezni, amelyekkel a hideg, zord idõjárási viszonyok között a gép számára kedvezõ üzemi, vagy raktározási feltételeket lehet teremteni.

 

 

 

Az erõgépre vonatkozó egyedi karbantartási feladatokat a géphez kapott kezelési és karbantartási könyv tartalmazza. Általánosságban, vagy a karbantartási könyv hiányában a traktoron a következõ tevékenységeket kell elvégezni.

NAPI KARBANTARTÁS

 

Ide soroljuk a 4–10 óránként elvégzendõ mûveleteket.

Motorindítás elõtt:- a traktor külsõ szemrevételezése (gumiköpenyek állapota, abroncslégnyomás, lazult alkatrészek),- a motorolajszint, a hûtõfolyadékszint ellenõrzése és szükség szerint utántöltése,- a hajtóanyagszint és ha van az AdBlue-folyadék mennyiségének ellenõrzése,- a ventilátor- és a generátorszíj feszességének ellenõrzése tapintással.

 

Indítás után:- a motormûködés és a gép egészének ellenõrzése (a gép jelzõmûszerei és érzékszerveink észlelése alapján, a kormány, a fékberendezés, a hidraulikus berendezés esetében),-az ablakok, oldaltükrök, lámpák megtisztítása a páralecsapódástól, a jegesedéstõl.

 Munka befejezésekor:- a gép megtisztítása (a gyakori téli mosás nem ajánlott),- a gázolaj-, az AdBlue-tartály feltöltése és egyéb folyadékok pótlása.- Az erõgéphez télire elõírt minõségû üzemanyagokat kell használni, utántöltés esetén is!

 

TÉLI IDÕSZAKOS KARBANTARTÁSOKAz idõszakos karbantartások többnyire olajcserékre, vizsgálatokra és beállításokra vonatkoznak.

 Hetenkénti karbantartáskor (50–60 üzemóra után):- elõször a napi karbantartás mûveleteit végezzük el,- a kenési táblázat szerint végrehajtjuk az olajozásokat, zsírzásokat,- az akkumulátor ellenõrzése, ha szükséges utántöltjük elektronnal (akkumulátortöltõ készülékkel) és ha lehetséges desztillált vízzel,- át kell vizsgálni minden csõvezeték-tömítést, meg kell szüntetni a csepegést és a szivárgást,- gondosan ki kell tisztítani a levegõszûrõt, ha a kialakítása lehetõvé teszi.

 

Havonkénti karbantartáskor (250–300 üzemóra után):- elõször a napi és heti karbantartás mûveleteit végezzük el,- motorolaj és az olajszûrõk cseréje, vagy ha lehet a szûrõk tisztítása,- hajtóanyag-ülepítõk tisztítása, a szûrõk (elsõsorban a finom szûrõ) cseréje,- a hagyományos adagolószivattyú-olaj szintjének ellenõrzése, ha szükséges utántöltése,- a motor levegõszûrõjének cseréje, vagy tisztítása,- a hajtómû (sebességváltó, differenciálmû, kerékagy) olajszintjének ellenõrzése, ha szükséges utántöltése,- ellenõrizni és ha kell utánállítani a tengelykapcsoló-, a fékpedál-, a fékkar-, a kormány holtjátékát, a mellsõ kerék csapágyhézagát, illetve elvégezni ezek utánzsírozását,- a vezetõfülke fûtésének ellenõrzése mellett a fülke légszûrõinek tisztítása, esetleg cseréje.

 A traktorral csak pótkocsivontatású szállítási munkákat végeznek, akkor ajánlatos az orr pótsúlyokat leszerelni. A traktor és a pótkocsi fékberendezését rendszeresen ellenõrizni kell.A téli idõszakban nagyon fontos a téli gázolaj, a fagyálló hûtõfolyadék (–25°C fagyásponttal), a téli ablakmosó folyadék és a téli elõírásnak megfelelõ motor-, hajtómûolaj használata!A hazai gázolajat utólag nem szokás adalékolni, kivéve a nagyon hideg téli idõszakot, amikor a hõmérséklet –20°C alá esik. Ekkor ugyanis a gázolajból, paraffinos szénhidrogénekbõl kristályok válnak ki, amelyek eltömik a szûrõket és így szivattyúzhatatlanná válik a hajtóanyag. Télen célszerû ezért egy új hajtóanyagszûrõ-garnitúrát a traktoron tartani és hajtóanyag-ellátási gondok esetében szûrõcserét végrehajtani. A folyásjavító adalékot rendszerint kis kiszerelésben hozzák forgalomba és a hozzátartozó útmutató szerint kell a gázolajhoz hozzákeverni.A gyakorlatban néhány százalék petróleum bekeverése is javíthatja a hidegindítást. A benzin bekeverése tilos, mert ez rontja a gázolaj kenõképességét, ezért a hajtóanyagellátó berendezés berágódhat, tönkremehet.A motor- és hajtómûolajokra a gyártó vagy a gépforgalmazó által a gépkönyvben megadott viszkozitású és teljesítményszintû olaj használatát kell betartani. Ha a motorolaj cseréje tél elejére esik, akkor célszerû a kisebb viszkozitású olajt használni, pl. a SAE 20 W-50-es helyett a SAE 15W-40-es viszkozitás jelût.Az elektromos csatlakozókat célszerû erre a célra gyártott kontaktsprayvel befújni. A vezetõ egészségének érdekében a vezetõfülke fûtõberendezését is célszerû karbantartani.

 

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSAz általános karbantartást egy negyedéves idõszak (900–1200 üzemóra teljesítése) után szükséges elvégezni. Ilyenkor a gép általános átvizsgálása után a kisebb javításokat is célszerû jól felszerelt javítómûhelyben elvégezni. Az elõírt mûszeres ellenõrzések, vizsgálatok célja a motor és egyéb szerkezeti egységek mûszaki állapotának meghatározása, a szerkezeti egységek megbontása nélkül.

 

ERÕGÉPEK TÉLI TÁROLÁSAA télen rendszeresen nem használt erõgépeket gépszínben célszerû tárolni. Tûzvédelmi szempontból fontos, hogy a hajtóanyagtartályból leeresztésre kerüljön a gázolaj. Célszerû az akkumulátorokat is kiszerelni és erre a célra rendszeresített tárolóba helyezni, valamint gondoskodni azok idõnkénti utántöltésérõl. Az egyébként könnyen leszerelhetõ elektromos vezérlõ-, szabályzóegységeket, monitorokat is célszerû raktárban elhelyezni.Feltétlen ellenõrizni kell a motorok hûtõrendszerében keringõ hûtõfolyadék fagyállóságát. Ha nem fagyálló folyadék van a hûtõrendszerben, akkor azt le kell engedni.A hajtóanyag-, az olaj-, valamint a légszûrõket célszerû megtisztítani és az esedékes olajcserét végrehajtani.A gépre felszerelt gumiabroncsokat lehetõleg tehermentesíteni kell, a traktor felbakolásával. Ha a felbakolás nem megoldható, akkor az elõírt abroncslégnyomást rendszeresen ellenõrizni szükséges, nyomásvesztés esetén fel kell fújni a gumikat. Rakodást végzõ traktor esetében, ha pótsúlyozás céljából vízfeltöltést alkalmaztak a gumiabroncsoknál, akkor távolítsuk el a vizet és utána fújjuk fel az abroncsokat.Az erõgépek hosszú ideig tartó használható állapotának megõrzése a rendszeresen elvégzett karbantartásokkal elõsegíthetõ.

 Dr. Varga Vilmos

Szent István Egyetem

Gépészmérnöki Kar, Gödöllõ